Máy bay chiến đấu

Dùng để di chuyển, click để bắn, bắn tên lửa, để đổi vũ khí

14828 đã chơi game
action, shoot, skilful, brisk, venture, game