Ma tốc độ

Hai phím trái phải để di chuyển qua lại, Spacebar để quất roi.

4478 đã chơi game
action, game