Luật của đại dương

Dùng các phím mũi tên để di chuyển chú cá của bạn ăn cá chú cá bé hơn để lớn dần lên.

3845 đã chơi game
skilful, game