Lính đánh bộ

Các phím A,S,D,W để di chuyển, bắn phía trên. J,K,L để nhảy, bắn, ném lựu đạn.

3453 đã chơi game
shoot, action, game