Lính bắn tỉa

Click để bắn những tên lính núp ở trong doanh trại. Spacebar để dùng ống ngắm.

4312 đã chơi game
shoot, skilful, game