Lau nhà

Nhấn các phím trái phải để lau các bụi bẩn, nước rơi trên sàn nhà.

4871 đã chơi game
skilful, brisk, game