Lâu đài ma ám

Các phím mũi tên để di chuyển, Spacebar để hành động.

4111 đã chơi game
venture, game