Lâu đài ma ám

Các phím mũi tên để di chuyển, Spacebar để hành động.

4487 đã chơi game
venture, game