Làm bánh kem

Cùng làm những chiếc bánh kem dâu tây thơm ngon theo công thức sẵn có nào, để xem ai làm được nhiều hơn nhé...Dùng để di chuyển ô làm bánh, chọn thành phần.

6245 đã chơi game