Lái t u hỏa

Nhiệm vụ của bạn l phải chỉnh đường ray sau cho đúng để con t u di chuyển gặp được những toa xe, những lượng thực tiếp tế hay h nh khách đi xe, sẽ được cộng điểm. Click chuột v o những khúc quanh xanh đỏ để chỉnh hướng t u, xanh l đường t u chạy. Cuối cùng, bạn đưa t u đi v o đường hầm để kết thúc vòng chơi.

24950 đã chơi game
puzzle, learning, cartoon, game