Kim Possible làm nhiệm vụ

Các phím mũi tên để di chuyển, Spacebar để đánh.

1521 đã chơi game
action, game