Kẻ mộng du 3

Bạn phải click vào những đồ vật thích hợp đúng thời điểm để anh chàng mộng du hoàn thành chuyến đi mà không bị thức giấc.

1926 đã chơi game
learning, action, game