Kẻ hủy diệt

Player 1 : các phím mũi tên để di chuyển. Player 2 : các phím A,S,D,W để di chuyển. Bạn phải cán hết những người đi đường.

4642 đã chơi game
action, multiplayer, game