Giặt ủi quần áo

Click để lấy và đặt các món đồ sao cho thành 1 hàng 5 món giống nhau là được, khi quần áo đầy giỏ, bạn phải bỏ chúng vào máy giặt.

12540 đã chơi game
brisk, skilful, game