Ếch nhảy

Bạn dùng những phím mũi tên để điều khiển ếch sao cho nhảy qua tất cả các phiến đá trên mặt nước, ếch ko thể nhảy sang phiến đá sau lưng ếch, nhấn phím enter để bắt đầu lại m

12800 đã chơi game
learning, puzzle, game