Đua trực thăng

Click để bay lên cao, rê chuột để diều khiển hướng bay.

1340 đã chơi game
sport, game