Đột nhập căn cứ

Các phím mũi tên để di chuyển, Spacebar để chém.

2468 đã chơi game
action, venture, game