Đôrêmon diệt chuột

Trước tiên, bạn phải chọn nhân vật cho mình, click để bắn những con chuột cống chạy qua cũng như nhảy dù ngo i cửa sổ.

76434 đã chơi game
funny, skilful, shoot, sport, game