Đôrêmon diệt chuột

Trước tiên, bạn phải chọn nhân vật cho mình, click để bắn những con chuột cống chạy qua cũng như nhảy dù ngo

77525 đã chơi game
funny, skilful, shoot, sport, game