Đơn độc giữa vòng vây

Rê chuột để điều khiển chiếc xe, Click để bắn.

1469 đã chơi game
action, shoot, game