Đi siêu thị

Bạn phải ghi nhớ những thứ cần mua, v đi mua chúng trong vòng 1 phút. Kéo chuột để di chuyển xe h ng, click để chọn h ng, những h ng ko đúng sẽ chọn ko được.

31610 đã chơi game
skilful, brisk, puzzle, game