Đế chế hùng mạnh

Click để bắn, bạn có thể xây dựng thêm tháp canh và vũ khí để tiêu diệt quân địch.

9108 đã chơi game
action, shoot, game