Đế chế hùng mạnh

Hãy dẫn quân đội của bạn đi chinh phục các kẻ thù để xây dựng cho bạn một đế chế hùng mạnh giống như Caesar nhé. Con đường để chiến thắng đang nằm trước mắt bạn rồi đó...Dùng để chơi game, hoặc  để di chuyển bản đồ.

11603 đã chơi game
chien thuat, action, puzzle, skilful, learning, brisk, game