Đấu súng đường phố

Cùng chơi game Đấu súng đường phố xem ai cao điểm nhất bạn nhé! Hướng dẫn: Click để bắn, Spacebar để ló ra khỏi chổ núp.

2377 đã chơi game
shoot, action, game