Đấu súng

Những tên trùm khủng bố đang bị truy nã và treo được treo những giải thưởng cho người hạ được chúng đã gặp bạn, với phím Spacebar, bạn sẽ hạ đo ván chúng bằn những phát súng chính xác, nhưng nên nhớ, phải chờ cho chúng di chuyển thì bạn mới được bắn, nếu bắn trước, bạn sẽ thua, còn nếu bạn không kịp bắn khi chúng đã rút súng thì bạn cũng sẽ bị knock out !
Để bắt đầu cuộc đọ súng, bạn hãy nhấp vào nút "go".

55545 đã chơi game
shoot, game