Đấu súng

Click để bắn, khi hết đạn, bạn phải gom đạn rớt bỏ vào lỗ đạn mới lên đạn được.

1508 đã chơi game
shoot, game