Đá gà

Cùng chơi game Đá gà xem ai cao điểm nhất bạn nhé! Hướng dẫn: Player 1 : Các phím Q,W,A,S,D. Player 2 : U,I,J,K,L.

20817 đã chơi game
sport, multiplayer, game