Cuộc chiến vũ trụ

Một tổ chức đã phát hiện phi thuyền vũ trụ của người ngoài hành tinh đang trên đường xâm chiếm trái đất tươi đẹp. Bạn được tổ chức giao nhiệm vụ ngăn chặn cuộc tấn công này với một chiếc phi thuyền. Hãy chiến đấu đến cùng để chặn đứng cuộc xâm chiếm, bảo vệ hành tinh của chúng ta.Hướng dẫn:- Sử dụng  để điều khiển phi thuyền.- Dùng để bắn, để sử dụng vũ khí đặc biệt,  để thả bom.

7755 đã chơi game
action, shoot, skilful, brisk, venture, game