Cuộc chiến khốc liệt

Click để bắn, Spacebar để phòng thủ, 1,2,3 để sử dụng vũ khí, A để dừng.

1317 đã chơi game
learning, game