Cuộc chiến của những chú mèo

Player 1 : Các phím mũi tên để di chuyển, O, P để đánh. Player 2 :Các phím A, S, D, W để di chuyển, G, H để đánh.

4956 đã chơi game
action, multiplayer, game