Cửa ải tử thần 2

Dùng để di chuyển, để nhảy, tấn công, ngồi (nhặt đồ)Sử dụng các chiêu thức: , , ,

4956 đã chơi game
action, hanh dong, game