Cờ nhảy

Đầu tiên, bạn hãy chọn màu viên cờ của bạn, nhấn Start để chơi.
Sau đó, chọn số lượng người chơi cùng bạn (2 đến 6 đều do máy đi)
Trong trò chơi, bạn phải nhảy các quân cờ của mình bằng cách click và kéo chuột qua hết bên phần đất của đối phương, và đối phương cũng sẽ nhảy sang phần đất của bạn, bên nào dành được trọn vẹn đất của đối thủ sẽ chiến thắng.

53127 đã chơi game
puzzle, multiplayer, game