Chụp hình lén

Click để chụp. Bạn phải chụp đúng lúc khi mà khung chụp hiện ra.

235405 đã chơi game
brisk, game