Chụp hình lén

Click để chụp. Bạn phải chụp đúng lúc khi mà khung chụp hiện ra.

229923 đã chơi game
brisk, game