Chiến tranh vùng vịnh

Các phím mũi tên để di chuyển, Spacebar để bắn.

5611 đã chơi game
action, game