Chiên cá

Nhấn hai phím lên xuống để cho cá chạy đúng đường. Hai phím trái phải để xoay khuôn.

1989 đã chơi game
skilful, cooking, game