Chiếm đất

Bạn tấn công bằng cách đổ xí ngầu. Vùng nào đổ xí ngầu cao điểm hơn thì sẽ chiếm được đất của đối phương. Càng có nhiều xí ngầu, bạn càng có nhiều lợi thế.

4781 đã chơi game
learning, multiplayer, game