Chăn cừu 2

Rê chuột để điều khiển chú chó canh lùa đàn cừu vào sân trước khi bom nổ.

1957 đã chơi game
brisk, skilful, puzzle, game