Chăm sóc baby

Khi có em bé tới, hãy ẵm chúng vào trong nôi, sau đó thay tã, tắm,…tùy theo yêu cầu. Sau khi em bé hài lòng, thì hãy ẳm chúng ra cửa.

15346 đã chơi game
skilful, brisk, game