Cắt cỏ

Nhấn vào "Ready do mow" để chơi.
Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xe cắt cỏ, bạn sẽ được qua màn nếu khu vườn không còn một cọng cỏ nào, hãy coi chừng các đám mưa, nó sẽ làm cỏ mọc trở lại.

9934 đã chơi game
action, game