Cá mập ăn thịt

Bạn phải v o vai 1 con cá mập đi ăn thịt người, sử dụng chuột để di chuyển cá mập v Spacebar để cắn con mồi nhưng ko được vượt lên trước con người, vì bạn sẽ bị đâm.

4916 đã chơi game
action, puzzle, skilful, game