Cá lớn nuốt cá bé

Dùng các phím mũi tên để di chuyển chú cá ăn những cá bé hơn.

2233 đã chơi game
puzzle, skilful, brisk, game