Bida lổ

Chọn 1 hay 2 người chơi, nhập tên v bắt đầu game, khung sáng hiện lên ở tên n o l đến lượt người đó đánh, ở phía trên l hiện lên bi cần phải đánh v o lỗ v điểm đặt gậy. Click chuột v kéo gậy cho tăng sức mạnh sau khi đã canh đường bi. Ngo i việc đánh hết bi v o lỗ , nếu người chơi n o cho bi số 9 v o lỗ trước thì trận đấu kết thúc.

30830 đã chơi game
skilful, multiplayer, sport, game