Ben 10

Z để biến hình th nh người lửa, Spacebar để ném lửa v , X để t ng hình qua những h ng r o cản.Lưu ý đừng để thiên thạch chạm đất nếu để thiên thạch rơi xuống dất quá nhiều thì bạn sẽ thua.

159085 đã chơi game
action, sport, shoot, game