Bảo vệ trái cây

Lũ côn trùng kéo tới phá hoại cây thần ngày càng đông, bạn hãy giúp cây thần tiêu diệt côn trùng, bảo vệ quả. (Nên chơi ở chế độ toàn màn hình).Hướng dẫn:- Di chuột để ngắm và sử dụng  để bắn.- Sử dụng các phím số từ 1 đến 7 để dùng các vũ khí đặc biệt.

8394 đã chơi game