Bảo vệ nhà vua

Lãnh đạo một đội pháp sư và đấu sĩ giúp nhà vua chiến đấu chống lại sự tấn công của những quái vật đến từ địa ngục. Nhiệm vụ của bạn là sắp xếp các biểu tượng để chữa thương cho các anh hùng, tạo ra bức tường bảo vệ lâu đài, nâng cấp cho anh hùng. Cố gắng chiến đấu tới cùng nhé.Dùng chơi game. (Nên chơi ở chế độ toàn màn hình)

10911 đã chơi game
learning, tri tue, puzzle, skilful, game