Bảo vệ lâu đài

Bạn phải bắn các con quỷ xâm nhập lâu đài. Bạn có thể mua thêm vũ khí để sử dụng.

1476 đã chơi game
shoot, puzzle, brisk, game