Bảo vệ bờ biển

Bờ biển của bạn đang bị tấn công bởi những chiếc tàu chiến hùng mạnh. Bạn có nhiệm vụ nạp đạn cho những khẩu thần công để tiêu điệt những kẻ xâm lăng.Dùng chơi game

5715 đã chơi game
action, hanh dong, game