Bán nước chanh

Trong game này bạn sẽ làm một người bán nước chanh .Tùy theo thời tiết bạn phải chọn số lượng nguyên liệu hợp lý

9667 đã chơi game
cooking, learning, game