Bán đồ ăn

Trên b n l dĩa để l m bánh mì, tô để l m rau trộn v chén để đựng súp. Khi khách yêu cầu thứ gì, bạn hãy click v o thứ đó trên b n, sau đó chọn những thứ nguyên liệu bỏ v o theo yêu cầu của khách. Khi ho n tất, vật đựng sẽ sáng lên, bạn hãy click v o đó để đặt lên mâm cho khách.

23773 đã chơi game
puzzle, brisk, game