Bán bắp bãi biển

Sử dụng chuột thực hiện lần lượt công đọan nướng bắp : đặt các trái bắp lên vĩ nướng, xoay trục quay để bắp chín, rắc tiêu, gói lại và đưa cho khách.

1882 đã chơi game
cooking, brisk, puzzle, game