Bán Hamburger 2

Click chuột vào những thứ cần thiết để hòan tất những chiếc Hambuger theo yêu cầu của khách, sách hướng dẫn sẽ giúp đỡ bạn.

2444 đã chơi game
cooking, brisk, learning, puzzle, game