Bài ba lá

Khi tham gia trò chơi, đầu tiên bạn phải đặt cược 1 số tiền hiện có, Cash là số tiền của bạn (bạn sẽ có sẵn 1500 trong túi !), Bet là số tiền mà bạn đặt.
Sau khi đặt xong, bạn hãy nhấn vào Deal để phát bài, con số bên cạnh là số nút trên bài của bạn, còn phía trên là của đối phương, bạn hãy chọn Hit để lấy tiếp lá bài thứ ba hay chọn Stand để úp bài, khi đó đối phương của bạn sẽ nhận lá bài thứ ba. Nếu số nút của bạn nhỏ hơn của đối phương thì bạn sẽ thua. Khi đó hãy click vào biểu tượng phía dưới để chơi lại.

31479 đã chơi game
puzzle, game